ข้อมูลการผลิตชุดชั้นในและชุดนอน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14113 การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน 29/09/2562