ข้อมูลการผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก 29/09/2562