ข้อมูลการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยกเว้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ทำจากขนสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14100 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยกเว้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ทำจากขนสัตว์ 29/09/2562