ข้อมูลการผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 29/09/2562