ข้อมูลการผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13991 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ 29/09/2562