ข้อมูลการผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปยกเว้นเครื่องแต่งกาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13920 การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปยกเว้นเครื่องแต่งกาย 29/09/2562