ข้อมูลการผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13900 การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ 29/09/2562