ข้อมูลการขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี 29/09/2562