ข้อมูลการทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 29/09/2562