ข้อมูลการปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 29/09/2562