ข้อมูลการปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 29/09/2562