ข้อมูลการเตรียมเส้นใย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13111 การเตรียมเส้นใย 29/09/2562