ข้อมูลการผลิตสิ่งทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13000 การผลิตสิ่งทอ 29/09/2562