ข้อมูลการบ่มและการอบใบยาสูบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 12001 การบ่มและการอบใบยาสูบ 29/09/2562