ข้อมูลการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11043 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม 29/09/2562