ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10796 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ 29/09/2562