ข้อมูลการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10795 การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค 29/09/2562