ข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย 29/09/2562