ข้อมูลการผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) 29/09/2562