ข้อมูลการผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 29/09/2562