ข้อมูลการผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ 29/09/2562