ข้อมูลการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 29/09/2562