ข้อมูลการผลิตพาสต้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10741 การผลิตพาสต้า 29/09/2562