ข้อมูลการผลิตมักกะโรนีเส้นก๋วยเตี๋ยวคูสคูสและผลิตภัณฑ์อาหาร จำพวกแป้งที่คล้ายกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10740 การผลิตมักกะโรนีเส้นก๋วยเตี๋ยวคูสคูสและผลิตภัณฑ์อาหาร จำพวกแป้งที่คล้ายกัน 29/09/2562