ข้อมูลการผลิตหมากฝรั่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10733 การผลิตหมากฝรั่ง 29/09/2562