ข้อมูลการผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10731 การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ 29/09/2562