ข้อมูลการผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและลูกกวาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10730 การผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและลูกกวาด 29/09/2562