ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10710 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ 29/09/2562