ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10700 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 29/09/2562