ข้อมูลการผลิตแป้งข้าวโพด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10614 การผลิตแป้งข้าวโพด 29/09/2562