ข้อมูลการผลิตแป้งสาลี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10613 การผลิตแป้งสาลี 29/09/2562