ข้อมูลการผลิตแป้งจากข้าว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10612 การผลิตแป้งจากข้าว 29/09/2562