ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10610 การผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืช 29/09/2562