ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืชสตาร์ชและผลิตภัณฑ์ จากสตาร์ช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10600 การผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืชสตาร์ชและผลิตภัณฑ์ จากสตาร์ช 29/09/2562