ข้อมูลการผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 29/09/2562