ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10502 การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง 29/09/2562