ข้อมูลการผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10501 การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ) 29/09/2562