ข้อมูลการผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้ จากน้ำมันพืชซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10490 การผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้ จากน้ำมันพืชซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 29/09/2562