ข้อมูลการผลิตน้ำมันปาล์ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10420 การผลิตน้ำมันปาล์ม 29/09/2562