ข้อมูลการผลิตน้ำมันข้าวโพด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10413 การผลิตน้ำมันข้าวโพด 29/09/2562