ข้อมูลการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10411 การผลิตน้ำมันถั่วเหลือง 29/09/2562