ข้อมูลการผลิตน้ำมันพืช (ยกเว้นน้ำมันปาล์ม)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10410 การผลิตน้ำมันพืช (ยกเว้นน้ำมันปาล์ม) 29/09/2562