ข้อมูลการแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง 29/09/2562