ข้อมูลการผลิตแยมแยมผิวส้มและเยลลี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10305 การผลิตแยมแยมผิวส้มและเยลลี 29/09/2562