ข้อมูลการผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 29/09/2562