ข้อมูลการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10300 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก 29/09/2562