ข้อมูลการผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10293 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก 29/09/2562