ข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10222 การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 29/09/2562