ข้อมูลการผลิตปลาบรรจุกระป๋อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 29/09/2562