ข้อมูลการผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง 29/09/2562